Home » Conditions

Condities 

 • Alle dekgelden zijn excl. BTW, dierenartskosten en transportkosten.
  Glock's Dream Boy € 1750,-
  Governor € 1.400,-, vers beschikbaar tot 15 juni 2018
  Jerveaux € 900,-

  I'm Perfect STH € 950,- 
  Ukato € 1.500,- 
  (diepvries)
  Bernini € 900,- (diepvries)
  Ibolensky € 900,-
  Imposantos € 1.000,-
  Idrigill € 900,-

  Bovenstaande hengsten hebben een gusttarief van € 250,-

  Air Jordan € 450,- per rietje
   (diepvries)
  Contendro € 1.650,-
  Bovenstaande hengsten hebben een gusttarief van € 350,-

 • Dierenartskosten, het opvoelen en scannen, gebeurt voor een vast tarief per seizoen, dit is excl. extra behandelingen en excl. BTW.
 • Dierenartskosten voor diepvriessperma geldt een vast tarief, dit voor de eerste twee cycli, voor 3de en volgende cycli worden andere bedragen berekend, vraag naar de prijzen.
 • Voor stalling van de merries voor embryotransplantatie en NIET voor inseminatie, wordt 10 euro per dag berekend.
 • Altijd paspoort meebrengen in verband met de aangescherpte vervoersregels. Paspoort moet daar zijn waar de merrie is, dit wordt streng gecontroleerd vanaf 2015, is het er niet, kan men bij een controle een hoge boete ontvangen. Bij een eventuele boete wordt dit doorbekend aan de merriehouder.  
 • Stallingskosten: merrie met veulen € 9.00 en zonder € 7,50. KI aan huis is mogelijk.
 • Het insemineren geschiedt onder de voorwaarden van de Bond van Hengstenhouders.
 • Stal Brinkman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
 • Merries worden geïnsemineerd voor rekening en risico van de merrie eigenaar.
 • Het verzendsperma dient voor 9.00 uur besteld te zijn. Indien het sperma bedoeld is voor embryospoeling dient dit bij de eerste bestelling direct te worden vermeld.
 • Sperma kan tot 09.00 uur besteld worden, zowel telefonisch alsook via de mail: administratie@stalbrinkman.nl, graag telefonische check op ontvangst!
 • Alleen gecertificeerde inseminatiestations, die aangesloten zijn bij de Bond van KWPN hengstenhouders hebben recht op inseminatievergoeding.Alle gemaakte verzendkosten en ontvangstkosten van het sperma van alle hengsten en alle SWS hengsten worden doorberekend aan de merriehouder. 
 • Inseminaties met sperma in eigendom van de klant en/of van buitenlandse hengsten wordt provisie over berekend.
 • Over sperma afkomstig uit het buitenland worden de gemaakte transportkosten in rekening gebracht.
 • Om voor de gustregeling in aanmerking te komen dient men voor 1 oktober 2016 een gust verklaring in te leveren.Wij factureren als de merrie ongeveer 8 weken drachtig is. Mocht ze toch 1 oktober niet meer drachtig zijn en wij een gustverklaring hebben ontvangen, wordt een deel van de betaling aan u teruggestort.
 • Gusttarief voor eigen hengsten € 250,-. Van overige hengsten kan dit afwijken van het genoemde bedrag.

 

Embryotransplantatie

Indien een merriehouder bij zijn of haar merrie een embryotransplantatie wilt laten uitvoeren is het belangrijk dit te melden bij de eerste bestelling van het sperma. Indien er een embryo gespoeld wordt, zullen er € 250,- aan kosten in rekening worden gebracht. Het overige verschuldigde bedrag van het dekgeld wordt gefactureerd bij een drachtige draagmoeder. Indien er geen embryo gespoeld wordt kan er opnieuw sperma worden besteld, u dient dan wel een verklaring van de dierenarts in te leveren over de negatieve spoeling. Bij het spoelen van meerdere embryo's wordt er achteraf nog een factuur van het dekgeld verstuurd, uiteraard pas wanneer de draagmoeder drachtig is gescand.